Thursday

RANK ONBOARD / PANGKAT KAPAL DAGANG

Kapal dagang berbeza dengan kapal navy. Ramai dikalangan kita yang masih menganggapkan kapal dangang dan navy adalah satu bidang yang sama walaupun berada dalam satu career maritim yang sama. Di sini sedikit info berkenaan rank onboard atau pangkat di kapal dagang.

Terdapat 3 department iaitu Deck department, Engine department dan Catering department. Deck department diketuai oleh Kapten (Master of Command), Chief Officer (Handle Cargo Operation), 2nd Officer (Navigation officer), 3rd Officer ( FFA & LSA equipment), Deck Cadet( Practical), Boatswain (chief of crew), Able Bodies (Look-Out), Ordinary Seaman/General purpose (assistant Boastwain)

Untuk Engine department pula diketuai oleh Chief Engineer, 2nd engineer, Cargo engineer, 3 engineer, 4th engineer dan 5th engineer serta Engine Kadet. Oiler (merupakan ketua crew bahagian engine), fitter dan OS/GP.

Bahagian Catering pula diketuai oleh Catering Officer/Chief /Steward, Chief cook (tukang masak), Senior steward (bantu Chief cook), Steward.


post signatureAdd Image

1 comment:

Post a Comment

Site Search